Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Władze


ZARZĄD
ŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

 
Prezes Marek Jabczyk
tel. +48 501341979
marekjabczyk@poczta.onet.pl
V-ce Prezes d/s sportowych Mariusz Waliczek
mariuszwaliczek@interia.pl
V-ce Prezes d/s organizacyjnych Michał Skóra
Sekretarz Aleksandra Radek
Skarbnik Grażyna Adamek
Członkowie Mirosława Gruszka

Mirosław Witkowski - strona SLOZP
plywanie@sikret.org.pl

Jacek Liniewiecki

Tomasz Pąchalski

KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący Jacek Kuliński
Członek Agnieszka Sitkiewicz
Członek Artur Kieljan

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763