Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

PływaniePływanie:

           Wykaz klubów - Śląski Okręgowy Związek Pływacki /// stan na 31 stycznia 2023

 

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763