Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Kolegium Sędziów

<<<<<<< ROK 2022 >>>>>>

 

  • KOMUNIKAT NR 1/2022 Z DNIA 07.01.2022r. DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA LICENCJI SĘDZIOWSKICH >>> TUTAJ <<<

Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW ŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

PRZEWODNICZĄCY

BOGUSŁAW PRZYBYŁA 600 230 363
 

V-CE PRZEWODNICZĄCY D/S SZKOLENIA

ALEKSANDER BIELECKI 601 899 885

REFERENT
D/S OBSADY SĘDZIOWSKIEJ

ELŻBIETA WINCZURA 517 355 777

REFERENT
D/S EWIDENCJI SĘDZIÓW

KAZIMIERZ DEMPNIAK kazimierz.dempniak@is.gliwice.pl

SEKRETARZ

DANUTA CHARMUSZKO 501 185 440
 -----------------------------------------------------------------------------------------

<<<<<< Rok 2021 >>>>>>


Prezydium Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2021 roku w Katowicach – sala w Pałacu Młodzieży o godz.
- 11.00 ( I termin)
- 11.15 (II termin)
odbędzie się :
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego.
W zebraniu mogą wziąć udział sędziowie wszystkich klas sędziowskich, którzy opłacili licencję za 2021 rok.

Załączniki:
1. Komunikat  >>> TUTAJ <<<
2. Porządek obrad >>> TUTAJ <<<
3. Regulamin zebrania >>> TUTAJ <<<

Za PKS Śl. OZP   
Przewodniczący Aleksander BieleckiKomunikat dotyczący przedłużenia licencji sędziowskich
W nawiązaniu do Komunikatu Sędziowskiego nr 1/2021 PKS PZP z dn. 20.01.2021r. informujemy wszystkich sędziów Śl. OZP, że do dnia 31.03.2021r. należy wnieść opłatę licencyjną w wysokości 10 zł, zgodnie z następującymi zasadami:

- sędziowie związkowi i międzynarodowi na rachunek bankowy PZP nr          90102010260000150200152132;
- sędziowie okręgowi I i II klasy na rachunek bankowy OZP Bank PEKAO SA O/ Mysłowice nr            44124043151111000053026763

W informacji należy podać imię i nazwisko oraz, że jest to opłata za przedłużenie licencji. Po 31.03.2021r. opłata wzrasta do 15 zł. Opiekunowie grup sędziowskich mogą dokonać wpłat grupowo, z podaniem listy nazwisk sędziów do księgowości. Sędziowie, którzy nie opłacą licencji, nie będą powoływani do sędziowania zawodów pływackich w 2021 roku.

Przewodniczący KS Śl.OZP Aleksander Bielecki

Komunikat dotyczący licencji sędziowskich - >>> TUTAJ <<<
 

Komunikat sędziowski nr 1/2021- >>> TUTAJ <<<


Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW
ŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

Przewodniczący

Aleksander Bielecki
601 899 885

V-ce Przewodniczący
Referent
d/s obsady sędziów

Elżbieta Winczura
517 355 777

Sekretarz

Danuta Charmuszko
501 185 440

Referent
d/s ewidencji sędziów

Kazimierz Dempniak
kazimierz.dempniak@is.gliwice.pl
Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763