Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Kalendarz

             


Kalendarz Imprez Pływackich Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego:

- II półrocze 2019 - TUTAJ

- I pólrocze 2019 PO ZMIANACH - TUTAJ

- I półrocze 2019 - TUTAJ

  

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763