Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Zjazd Sprawozdawczy Śląskiego Okręgowego Związku PływackiegoUWAGA
Informujemy, że Zjazd Sprawozdawczy Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego odbędzie się w dniu 24 września 2020 w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży w Katowicach I termin godzina 17:00 a II termin godzina 17:15.


PORZĄDEK OBRAD

PROJEKT REGULAMINU ZJAZDU
← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763