Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Kolegium SędziówKolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW
ŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

Przewodniczący

Aleksander Bielecki
601 899 885

V-ce Przewodniczący
Referent
d/s obsady sędziów

Elżbieta Winczura
517 355 777

Sekretarz

Danuta Charmuszko
501 185 440

Referent
d/s ewidencji sędziów

Kazimierz Dempniak
kazimierz.dempniak@is.gliwice.plINFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI IMPREZ PŁYWACKICH Sl.OZP  - TUTAJ

  • Komunikat dotyczący wysokości i trybu opłacania składki licencji sędziowskich - TUTAJ
  • Aktualności dotyczące Kolegium Sędziów PZP - TUTAJ
  • Wszystko o sędziowaniu (sędzia pływania) można znaleźć - TUTAJ
     - Zmiany w przepisach pływania od dnia 21 września 2017
          DO POBRANIA - TUTAJ

     - Przepisy Pływania FINA PZP 2017-2021

          DO POBRANIA - TUTAJ

     - Przepisy Pływania na Wodach Otwartych FINA 2013-2017
          openwater_przepisy_pl_2013-2017.pdf
    
     - Przepisy pływania FINA Masters 2013 - 2017
          FINA masters 2013 - 2017

     - Przepisy i Regulaminy IPC Swimming 2014-2017
          ipc_pl-2014-2017.pdf

     - Interpretacja Przepisów Pływania 2013-2017
          InterpretacjaPrzepisow_marzec2014.doc
          zmianyprzepisowfina2014_0.pdf

     - Kody dyskwalifikacyjne 2017 - 2021
          kody dyskwalifikacyjne 2017 - 2021

     - Zbiór Regulaminów Imprez Centralnych w Pływaniu
          regulaminy_pzp

     - Komunikat dotyczący strojów pływackich
          stroje 2017.pdf
    
      - Stroje pływackie - regulacja FINA

     - Druki delegacji sędziowskich
          del_sedziowska.doc
          zbiorowa_del_sedz.pdf
          oswiadzczenie_sedziego.doc

     - Ankieta Sędziego Śl.OZP
          Ankieta Sędziego Śl OZP.doc

     - Karta Ewidencyjna Sędziego PZP
          karta_ewidencyjna_sedziego_pzp.doc

     - Optymalne ilości sędziów pływania na zawodach pływackich
          ilosci_sedziow.doc

     - Kalendarz Imprez Pływackich Śl.OZP
          Kalendarz 2017(2).doc

     - Skład Komisji Sędziowskiej
     - Sprawozdanie Opisowe Sędziego Głównego
          komisja sedziowska 8t.doc
          komisja sedziowska 6t.doc

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763