Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Zjazd Sprawozdawczy SLOZP



W dniu 8 pażdziernika 2022 w Pałacu Młodzieży w Katowicach o godz. 9.00 odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego. W Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym udział biorą delegaci wybrani na ostatni walny Zjazd ŚL. OZP. Poniżej zamieszczamy Regulamin oraz Porządek Obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego.

Regulamin >>>> TUTAJ

Porządek obrad >>>> TUTAJ

 
← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763