Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Zjazd Sprawozdawczy Śląskiego Okręgowego Związku PływackiegoUwaga !!! Zjazd Sprawozdawczy Śl.OZP odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Termin I - godzina 18:00, a termin II - godzina 18:15.

Porządek obrad >>> TUTAJ <<<
Regulamin obrad >>> TUTAJ <<<← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763