Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Zebranie Sprawozdawcze Kolegium Sędziów SLOZPPrezydium Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2021 roku w Katowicach – sala w Pałacu Młodzieży o godz.
- 11.00 ( I termin)
- 11.15 (II termin)
odbędzie się :
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego.
W zebraniu mogą wziąć udział sędziowie wszystkich klas sędziowskich, którzy opłacili licencję za 2021 rok.

Załączniki:
1. Komunikat  >>> TUTAJ <<<
2. Porządek obrad >>> TUTAJ <<<
3. Regulamin zebrania >>> TUTAJ <<<

Za PKS Śl. OZP   
Przewodniczący Aleksander Bielecki


← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763