Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

UWAGA - dotyczy Zjazdu Sprawozdawczego ŚLOZPW związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym zasadami obowiązującymi w Pałacu Młodzieży w Katowicach bardzo prosimy aby kluby do dnia 21 września 2020 do godz. 20.00 potwierdziły drogą mailową imienną listę osób, które będą brały udział w zaplanowanym na 24 września 2020 zjeździe, Listę proszę przesłać na adres mailowy Prezesa Pana Marka Jabczyka marekjabczyk@poczta.onet.pl.
Informacje dot. zaplanowanego zjazdu zamieszczone zostały w poprzednim wpisie.
 
← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763