Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Składki członkowskie 2017Uprzejmie informujemy, że faktury za składkę członkowską za 2017r. do wszystkich Klubów zrzeszonych w Sl.OZP zostały wysłane drogą elektroniczną na
adresy widniejące w Systemie Ewidencji i Licencji PZP, gdzie również wysyłane będą faktury za opłacone licencje zawodnicze
← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763