Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Komunikat Kolegium Sędziów ŚLOZP z dnia 24.01.2017Komunikat nr 1/2017 PKS Śl. OZP

dot. Wysokości i trybu opłacania składki licencji sędziowskich
na lata 2017-20120

Zgodnie z uchw.nr 15/2016 Zarządu PZP z dn. 17.12.2016r.
wysokość opłaty za przedłużenie ważności licencji sędziowskich na lata 2017-2020 wynosi 40 zł. W związku z powyższym PKS ŚL. OZP informuje sędziów pływania i skoków do wody chcących przedłużyć swoje licencje, o wpłacenie kwoty 40zł swoim sędziom odpowiedzialnym za rejony lub kontakt z kol. Elżbietą Winczurą tel. 517 355 777 do 10.03.2017r.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem PZP na zawody pływackie będą powoływani sędziowie z opłaconą ważną licencją sędziowską.

Przewodniczący PKS Śl.OZP
Aleksander Bielecki


uchwala_15-2016.pdf
← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763