Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Kalendarz imprez pływackich SLOZP do marca 2020Podajemy w załaczniku poniżej kaledarz imprez pływackich naszego okręgu do marca 2020.
Po Radzie trenerów w dniu 4 lutego 2020 kalendarz zostanie uzupwłniony o pozostałą część sezonu.

KALENDARZ >>>> TUTAJ


← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763