Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Informacja dotycząca organizacji imprez pływackich<<<< Uwaga organizatorzy imprez pływackich w naszym okręgu >>>>
Jeżeli w czasie zawodów organizatorzy korzystają z usług Kolegium Sędziów ŚL. OZP należy informację o składzie sędziowskim w tym osobę sędziego głównego na takiej imprezie przekazać do Pana Aleksandra Bieleckiego lub Pani Elżbiety Winczury.
Uprasza się również o dostarczenie w/w osobom protokołów komisji sędziowskiej z zawodów gdyż w przypadku kolejnych awansów sędziowskich nie będzie możliwości zaliczyć tych imprez do stażu sędziowskiego bez odpowiednich dokumentów. Również informacja o osobie która pełnić będzie funkcję sędziego głównego jest o tyle istotna gdyż w przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do OZP ze strony rodziców lub trenerów będzie wiadomo do kogo należy się zgłosić.
Sprawę proszę potraktować jako PILNĄ.
← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763