Śląski Okręgowy Związek
Pływacki

Informacja o składce członkowskiejZarząd Śl.OZP informuje, iż nadpłata z I kwartału 2017r. za licencje zawodnicze 2017 zostanie odliczona poszczególnym klubom z należności za składkę członkowską Śl.OZP za rok 2018.
Faktury zostaną wysłane pocztą e-mail na adres klubu.

Szczegółowe informacje –J Bladowska Tel. 501341977


← powrót do listy

Śląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
telefony: 323182409, 501341977

Dane kontaktowe:

32 31 82 409
501 341 977
plywanie@slozp.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763